Manifest voor het behoud van het bos van Essers

Volledig manifest

In Genk wil transportreus H. Essers een bos van 12 hectare onder beton laten verdwijnen. Nochtans geniet het natuurgebied een strikte Europese bescherming. Het maakt deel uit van Natura 2000, het netwerk van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Het is een van die zeldzame plekken waar de natuur nog gegarandeerd beschermd is. Of zou moeten zijn.

De Vlaamse regering heeft besloten om het bos te laten verdwijnen onder asfalt en beton. Daarmee gaat ze in tegen alle wetenschappelijke en juridische adviezen en negeert ze het luid maatschappelijk protest tegen het verdwijnen van weer een stuk bedreigde natuur.

Ook wij verzetten ons tegen die beslissing. En wel hierom:

     In de regio ligt ruim 1000 hectare aan ongebruikte bedrijventerreinen. De mogelijkheid om die te gebruiken voor de geplande uitbreiding is niet ernstig onderzocht. Er is plaats te over om jobs te creëren in de streek.

     Het bos valt onder Europese bescherming via de Habitatrichtlijn. Het heeft een onvervangbare functie voor de waterhuishouding van verderop gelegen natuurgebieden.

     Europees beschermde natuur kan slechts wijken en gecompenseerd worden wanneer geen alternatief denkbaar is, er sprake is van een dwingende reden van openbaar belang én de Europese Commissie haar zegen geeft. Aan geen van die voorwaarden is voldaan. De compensaties zoals H. Essers die nu voorstelt zijn dus niet aan de orde.

     In 2008 maakte de Vlaamse regering de afspraak met H. Essers om een toenmalige uitbreiding te koppelen aan de belofte om nooit uit te breiden op deze plek en de natuurwaarde ervan te verhogen. De nieuw aangevraagde uitbreiding vindt precies plaats op de plek waar deze maatregelen had moeten genomen worden, maar nooit zijn uitgevoerd. De overtreder wordt beloond.

Wij maken ons grote zorgen om de opgedoken plannen om het 12 hectare grote bos te kappen. En niet alleen voor de bomen die dreigen te verdwijnen of de waterhuishouding van de streek die verder zal worden ontregeld.

Het Essersbos is uitgegroeid tot een symbooldossier. Het is typerend voor het onfrisse natuur- en milieubeleid van de huidige Vlaamse regering. Het megashoppingcentrum Uplace, de Limburgse Noord-zuidverbinding, de boskappen van Essers: telkens moet het maatschappelijk belang wijken voor de winst op korte termijn, telkens delft de natuur, de open ruimte, onze gezondheid, het onderspit.

Het Essersbos is een dominosteen. Als die valt, dan dreigt de juridische en wetenschappelijke basis van de Vlaamse natuurbescherming omver te vallen. Wat nog het meest verontrustend is: het is de Vlaamse regering zelf die de eerste steen heeft omgeduwd. Wat staat er ons na de zaak Essers nog te wachten? Wij zullen de beslissing om de bomen te laten verdwijnen onder beton op alle mogelijke democratische manieren proberen tegen te houden.

Onze droom is een gezonde natuur, zuivere lucht, méér waardevolle bossen en open ruimte in plaats van minder. We pleiten voor een visie op natuur en een herstelbeleid voor de open ruimte. Een regering die haar eigen regels en afspraken naleeft en die bewijst dat jobs en natuur wél perfect samen kunnen gaan. We pleiten voor een overheid die een betrouwbare beschermer van de natuur is en die haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de volgende generaties.

Onze droom voor de regio is een groot aaneengesloten natuurlandschap dat zich uitstrekt van Genk tot de Nederlandse grens. De kansen voor toerisme, natuur en economie liggen voor het grijpen. Het zal een essentiële schakel vormen tussen het Nationaal Park Hoge Kempen en natuurgebieden in Vlaanderen en Nederland. De pracht van de beekvalleien, het plateaulandschap en de heidevlaktes kunnen opnieuw tot leven worden gewekt. Met onze actie willen we de krachten bundelen van alle mensen die onze droom nu al delen. Samen willen we werken aan een visie en een plan om dat aaneengesloten natuurlandschap te realiseren.

Deel onze droom. Teken het manifest.

 • Actiegroep Zonhoverheide
 • BOS+
 • Bond Beter Leefmilieu
 • Greenpeace
 • Limburgse Milieukoepel
 • Natuurpunt
 • Buurtwerk Winterslag

Deze actie wordt gesteund door:

 • An Olaerts
 • Tom Kestens
 • Stijn Meuris
 • Francesca Vanthielen
 • Erhan Demirci
 • Gert Bettens
 • Nic Balthazar