SPOEDACTIE BEHOUD ZONHOVERHEIDE

VLAANDEREN WIL OPNIEUW 20 HECTARE NATUURGEBIED OMZETTEN NAAR INDUSTRIEGROND OP DE ZONHOVERHEIDE!

tot  17 februari 2014 loopt het openbaar onderzoek over het plan om het stedelijk gebied hasselt-genk af te bakenen. 

Zonhoverheide is gelegen op de westrand van het Kempens Plateau en vormt met zijn bossen de overgang met de Teut in Zonhoven, en met zijn heidegebied op Schemmersberg een overgang naar de vallei van de Zusterkloosterbeek. Hierdoor vormt het gebied een belangrijke corridor tussen Bokrijk – Het Wik – Klotbroek en de bos- en heidegebieden van Zonhoven en Houthalen-Helchteren.

Zonhoverheide is een waardevol natuurgebied dat veel gebruikt wordt door wandelaars, lopers, fietsers, en maakt deel uit van ‘Park Midden-Limburg’, een belangrijk toeristisch gebied. Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over een plan om het stedelijk gebied Hasselt-Genk af te bakenen.

Tot verbazing van vele bewoners en natuurliefhebbers, wil dit plan onder andere het ontginningsgebied van Silicaatsteen (36 ha die tijdelijk bestemd is voor zandontginning met nabestemming natuur) laten afgraven en omzetten in 20 ha industriegrond en 16 ha natuur; en dit ter hoogte van Klotbroek en de Schemmersheide)

dit zou betekenen dat er tussen de 20 à 30 ha natuurgebied verloren gaat
(40 tot 60 voetbalvelden)

GEVREESD WORDT OA VOOR:

  • Verdere en ernstige verdroging van het brongebied Zusterkloosterbeek en stroomafwaarts in het Wik en de vijvers van Bokrijk (Zonhoverheide bevat de watervoorraad voor de Zusterkloosterbeek en de  vijvers van Bokrijk (toerisme!), én levert water voor de Teut in Zonhoven)
  • Aantasting van de waardevolle natuurlijke buffer met bossen en heide van Schemmersberg,
    gelegen tussen de woonwijken
  • aantasting belangrijke natuurverbindingsfunctie

Momenteel wordt de nabestemming natuur met de voeten getreden, en wil de huidige uitbater de reusachtige illegale afgravingen te laten regulariseren; dit tot ergernis van de buurbewoners en natuurbeweging die op deze manier de industrie zien oprukken.

Sinds 1997 heeft onze actiegroep tweemaal met success actie gevoerd voor het behoud van dit gebied.

Wij hopen dat we deze keer, dankzij jullie steun, het gebied permanent kunnen beschermen.

Daarom wil het actiecomité op vrijdag 14 februari een petitie overhandigen aan de Vlaamse Overheid en de Stad Genk om het gebied, zoals eerder afgesproken en vastgelegd, helemaal om te zetten naar ‘groen’!

Wij menen dat er elders in genk voldoende ruimte is voor de industrie