Persmededeling

 ‘Actiecomité Zonhoverheide is voor Essers op Genk-Zuid! Maar tegen de inpalming van zeer waardevol natuurgebied in Park-Midden Limburg’


Volgens de kranten heeft de Vlaamse regering verleden vrijdag 3 april 2015 beslist om 12 hectare zeer waardevol natuurgebied aan de Toeristische weg thv van de afrit Park Midden-Limburg om te zetten in industriegebied ten voordele van de Firma Essers 

Dit gebied is zeer waardevol natuurgebied met de hoogste Europese score en zorgt mee voor de waterbevoorrading van het prachtige lagergelegen heidegebied de Teut in Zonhoven. Er leven ook uitzonderlijke planten en dieren. Dit gebied maakt deel uit van het Park Midden-Limburg, een tot nu toe nog aaneengesloten natuurgebied dat volgens de provincie bestemd is voor natuur-toerisme. Ook de Zonhoverheide maakt hier deel van uit. Hier heeft de Vlaamse Overheid verleden jaar beslist om ook weer 20 hectare natuur om te zetten naar industrie. Hiertegen loopt een beroep bij de Raad van State door ons Actiecomité.

Anderzijds zijn er nog ongeveer 500 ha industriegrond vrij in Genk.

Daarom stelt het Actiecomité Zonhoverheide voor om de Firma Essers onmiddellijk 20 hectare industriegrond op Genk-Zuid toe te kennen in aansluiting op hun reeds bestaande vestiging (thv het vroegere Syncreon) met optie tot uitbreiding tot 50ha. Hierdoor is de snel uitbreidende farma-afdeling verzekerd van uitbreidingsmogelijkheden voor de komende 30 jaren, wat niet kan op de huidige vestiging. Daarenboven is er in Genk-Zuid ook het kanaal, wat voor een logistiek bedrijf toch een extra-troef is.

Wij zullen samen met andere bewonerscomités en natuurverenigingen bezwaar indienen tegen dit project. En we zullen toekijken dat er geen boom wordt afgedaan zolang de inspraakprocedure loopt, desnoods met deurwaarder.

Anderzijds zullen we ons tot de Stedelijke en Vlaamse Overheden richten om voor Essers zo snel mogelijk een aanbod op Genk-Zuid te doen.

Woordvoerder : Thomas Lemmens 0485572624