500 natuuradopties: dat moet gevierd worden!

Na iets meer dan een week heeft Vlaanderen vijfhonderd maal een stukje waardevolle natuur geadopteerd. Dit vieren we met een nieuwe meter, en met een beschermde soort, die je kan vinden in de Silicaatgroeve van de Zonhoverheide en het gebied van de Teut.

Francesca Vanthielen wordt de meter van de Teut, en in het bijzonder van de rugstreeppad die door Genk als een te beschermen soort geadopteerd werd.

De Teut