Francesca Vanthielen

Francesca is afkomstig uit Zonhoven. Ze draagt de mooie natuur van de Teut dan ook in haar hart. 

Francesca Vanthielen wordt de meter van de Teut, en in het bijzonder van de rugstreeppad die al reeds door Genk als een te beschermen soort geadopteerd werd.