Adoptie 1: Wortels Eik

Adoptie 1: Wortels Eik

10.00

Boomwortels geven een mooi zicht op de unieke bodemstructuur

Add To Cart

Podzolbodem

Met deze wortels adopteer je niet alleen de bomen, maar ook de typische ondergrond van het natuurgebied. Een podzolbodem bestaat uit verschillende lagen doordat mineralen met regenwater uit de bovenste lagen wegspoelen en dieper in de bodem neerslaan. Podzolbodems zijn niet erg vruchtbare bodems die vooral in het zandlandschap te vinden zijn. Podzolen zijn onze oudste bodems. Podzolbodems vormen zich slechts langzaam. Hun ontwikkeling duurt duizenden jaren.

Ze zijn ontstaan in het Vroeg-Holoceen (zo’n 11.000 jaar geleden) op de dekzandgronden. Na de ijstijd verbeterde het klimaat en raakten de zandgronden begroeid met bossen. Gevallen bladeren zorgden ervoor dat de toplaag van het zand werd verrijkt met humus. Tussen de grofgebouwde korrels van het dekzand zit veel ruimte. Regenwater sijpelt daar gemakkelijk tussendoor. Plantenresten (humus) spoelen zo mee de bodem in. Op hun weg naar beneden lossen de humuszuren ijzer op, dat als een dun huidje om de zandkorrels heen zit. Het ijzer, dat de zandkorrels gelig kleurde, verdwijnt langs chemische weg en het zand wordt vaalgrijs. Zodra dit gebeurt, heet de bodem al een podzol. Het regenwater neemt de opgeloste ijzerdeeltjes en humus verder mee naar beneden, tot ze neerslaan in de inspoelingslaag.

Na verloop van tijd hopen zich hier alle bestanddelen op die van boven komen. Er ontstaat een harde donkergekleurde laag. Deze oerbank voorkomt verdere doorspoeling. IJzer en humus blijven steken en maken dat de oerbank in de loop van de tijd steeds dikker wordt. Onder de oerbank kunnen bodemprocessen geen invloed hebben: daar bevindt zich dan ook maagdelijk zand. Vandaar dat de Zonhoverheide ooit ontginningsgebied werd en de kwetsbare ondergrond er verstoord raakte.