Adoptie 4: Buizerdnest

Adoptie 4: Buizerdnest

10.00
Add To Cart

De buizerd bouwt hoog in een boom een nest van dode takken, bekleed met varens of mos. Soms gebruikt hij oude nesten van buizerds of kraaien en knapt hij ze op of maakt hij ze groter met extra takken. Het nest van de buizerd wordt ‘een horst’ genoemd. Het vrouwtje legt 2 tot 4 witachtige eieren met bruine vlekken. Deze eieren worden in een tijdspanne van 28 tot 31 dagen uitgebroed.

De buizerd komt vrij algemeen voor. Hij is deels een standvogel, veel van onze buizerds brengen hier de winter door. Vanaf het najaar krijgen we buizerds uit het noorden op visite. Ze voelen zich voornamelijk thuis in een gevarieerd landschap, met enerzijds bossen om te rusten, te slapen en te broeden, anderzijds open ruimte om te jagen. Sinds de laatste decennia van de 20e eeuw is het buizerdbestand in de Benelux verveelvoudigd ten opzichte van de jaren zestig, toen de vogel in door gebruik van pesticiden bijna uitgestorven was.

De buizerd is een echte opportunist, hij eet namelijk wat hij kan vinden. Verschillende kleine zoogdieren zoals muizen, konijnen en mollen, staan op het menu. Maar ook amfibieën, als kikkers, en zelfs reptielen, zoals hagedissen, kunnen ten prooi vallen aan de buizerd. Het vangen van kleine vogels is door het formaat en de geringe wendbaarheid van een vliegende buizerd iets moeilijker. Jonge of zieke exemplaren kunnen wel de pech hebben om in zijn klauwen terecht te komen. Vaak worden buizerds ook langs autowegen gezien, waar ze zich te goed doen aan de resten van dieren, die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer. Maar op akkers of in weiden gaat de buizerd zelfs te voet op stap, op zoek naar slakken en insecten.