Adoptie 5: Zomereik

Adoptie 5: Zomereik

10.00
Add To Cart

Het eikenberkenbos kent een vrij groot verspreidingspotentieel op de arme zandgronden van de Kempen. Veel van deze gebieden werden echter met naaldhout bebost, waardoor dit waardevolle eikenberkenbos in de verdrukking kwam te staan.  Ook exoten zoals de Amerikaanse vogelkers en de Amerikaanse eik zijn een gekende plaag.  Bosbeheersplannen zetten daarom in op de omvorming van deze bosgebieden naar loofbossen.  Stad Genk voerde in dit kader reeds bosverjongingen door op de Zonhoverheide in de omgeving van de Schemmersberg.

Ook het bedrijf Essers moest tien hectare van het bos naast haar bedrijf omvormen naar een eikenberkenbos. Hiervan is weinig terechtgekomen. Ondanks de dominantie van het naaldhout en de exoten in de bossen van de Zonhoverheide, is er hier een enorm potentieel om te komen tot waardevolle eikenberkenbossen.