Adoptie 6: Dood hout met varens

Adoptie 6: Dood hout met varens

10.00
Add To Cart

Dood hout is leven

Natuurbeheerders krijgen vaak van boswandelaars te horen dat het bos er onbeheerd bijligt. Mensen bedoelen dan dat de beheerders vergeten zijn het omgevallen of omgehakte hout op te ruimen. Dit is echter een bewuste strategie om meer leven in een bos te krijgen . Veel dieren en planten die op dood hout aangewezen zijn staan op de rode lijst van met uitsterven bedreigde soorten.  De larven van het Vliegend Hert bijvoorbeeld leven in de wortels van dode eiken. Insectenlarven in het dode hout zijn onder andere voedsel voor spechten. Deze spechten slaan hun holen in dood hout. Verlaten spechtenholen worden nadien weer gebruikt door een hele reeks vleermuizen.

De Adelaarsvaren

In de kruidlaag van ‘het bos van Essers’ tref je Blauwe bosbes, Adelaarsvaren, mossen en braam aan. De Adelaarsvaren stelt weinig eisen aan de ondergrond en gedijt op arme zandbodems.  Hij groeit bovendien ook in de schaduw.  Roze woelmuis en bosmuis hebben de neiging om onder adelaarsvarens hun eikel bewaarplaatsen te maken. Maar de eikelvoorraad wordt door de muizen nooit volledig teruggevonden. Onder deze varens ontspruiten dan de jonge eikenbomen. Haar naam dankt deze varen aan het feit dat ze gelijkt op de pluimen van een adelaar.