Adoptie 8: Boom met blauwe bosbes

Adoptie 8: Boom met blauwe bosbes

10.00
Add To Cart

Blauwe bosbes is een typische plant die voorkomt in de kruidlaag van het eikenberkenbos. We treffen hem dan ook zowel aan in de bosrand van het heidegebied als in het ‘bos van Essers’. De bosbes houdt van open bossen en heide.

Een bos is opgebouwd uit lagen. Op een zure zandige bodem tref je daarop een kruidlaag aan met allerlei mossen, Adelaarsvaren en ook de Blauwe bosbes. Ook Valse salie en heide werden waargenomen in ons gebied.

Daarboven komt de struiklaag. In het eikenberkenbos hier aanwezig tref je hier de typische soorten zoals Sporkehout, Lijsterbes aan, maar ook Hulst en Tamme kastanje werden er aangetroffen.

In de bovenste etage tref je de bomen aan. Momenteel zijn er veel naaldbomen en exoten zoals de Amerikaanse eik. Het was de bedoeling om in het bos van Essers een eikenberkenbos te maken door deze exoten versneld te dunnen en te vervangen door eiken.