Actiecomité
0

Zonhoverheide

ACTIECOMITÉ ZHH KOMT OP VOOR DE ZONHOVERHEIDE, HAAR PRACHTIGE NATUUR EN HET NATUURTOERISME IN HET PARK-MIDDEN-LIMBURG. 

Momenteel verzetten we ons tegen 2 belangrijke uitbreidingen van industrie in de prachtige natuur van Zonhoverheide/Park-Midden-Limburg. Vele hectaren bos en natuur dreigen hier te verdwijnen

Unknown.jpeg

 

Het verhaal

Het boscomplex Zonhoverheide vormt samen met de met de heide-, en duinengebied Schemmersberg een uitgestrekt bos-, heide- en duinengebied van 320 hectare groot. Gelegen op de westrand van het Kempens Plateau vormt het samen met de Teut de grens tussen Zonhoven, Genk en Houthalen. Het gebied vormt samen met de Zusterkloosterbeek de enige corridor tussen Bokrijk en de bos- en heidegebieden het Kempens plateau. Het gebied Zonhovenheide heeft de laatste 30 jaar een grote kaalkap moeten ondergaan ten behoeve van een tijdelijke zandontginningsconcessie, die in 2016 afloopt.

Een deel van het gekapte en ontgonnen gebied is de laatste jaren industrie geworden, het andere deel heeft als nabestemming natuur. Door de zandontginning op deze rand van het Kempisch plateau is er een ernstige verdroging opgetreden in omliggende natuurgebieden. Meer in het bijzonder de Zusterkloosterbeek, en ook het natuurreservaat “Het Wik” en het domein Bokrijk, die langs deze beek hun water krijgen, hebben erg te lijden onder de verdroging. Het ligt voor de hand dat de ecologische draagkracht van de Zonhoverheide en de aansluitende natuurgebieden voor zandontginning en industrie reeds sinds lang overgeschreden is.

Bovendien wordt al jaren de nabestemming natuur met de voeten getreden, tot ergernis van de buurbewoners en natuurliefhebbers, die op deze manier de industrie zien oprukken. Ook de natuurbeweging wenst dit gebied met als eindbestemming natuurgebied te behouden. Het actiecomité Zonhoverheide-Schemmersberg denkt over zeer goede argumenten te beschikken om verdere uitbreiding tegen te gaan. Uw steun blijft echter onontbeerlijk om onze belangrijkste eisen kracht bij te zetten!


De bedreigingen

Van dit grote natuurgebied, oorspronkelijk 800 ha. groot, is er sinds de jaren ‘80 een groot deel naar industrie gegaan. Momenteel dreigt ZHH nog eens 12ha en 23ha bos en natuur te verliezen aan logistiek.

Buurtbewoners en Natuurpunt voeren al 20 jaar actie omdat verdere uitbreiding nefast is voor het ecologisch draagvlak van ZHH en het ruimere Park Midden-Limburg. Bovendien is dit gebied een zeer waardevolle Natuurlijke Activa voor Limburg; zo levert het vele directe en indirecte jobs voor de toeristische economie (waaronder Bokrijk, Hengelhoef, Kelchterhoef).

Het behoud van de Zonhoverheide is bovendien cruciaal voor de kwetsbare waterhuishouding van de valleien van de ZusterKloosterbeek in Bokrijk (ten zuiden) en Roosterbeek in de Teut te Zonhoven (ten westen).

Uitbreiding 1: Essers naar het Westen.

De uitbreidingsplannen van de Vlaamse Ovoerheid voor Essers (12 ha naar het Westen in een hoogwaardig natuurgebied) staat de laatste weken ter discussie. Waarom staat de Vlaamse Regering dit toe wanneer er in Genk nog 500ha industriegrond ter beschikking is!

Daarenboven had Essers in 2009 reeds 2,5 ha van dit habitatgebied toegewezen gekregen … op voorwaarde dat men in de huidige 12ha ‘een natuurherstelprogramma’ zou uitvoeren.  Van dit laatste is er echter nooit iets van terecht gekomen!

Uitbreiding 2: logistiek naar het Zuiden
~ in beroep bij Raad van State

In 2014 ontstond er een andere grote bedreiging voor Zonhoverheide, op slechts 350m ten Zuiden van Essers.

Ondanks het grote protest tegen deze uitbreiding, en ondanks het feit dat er geen officiële vraag was van een logistiek bedrijf, zette de Vlaamse Regering met het ‘regionaalstedelijk gebied Hasselt –Genk’ 23 ha natuur om naar logistiek. Tegen dit plan zijn Actiegroep ZHH en omwonenden in beroep gegaan bij de Raad van State. De uitspraak wordt in 2016 verwacht.


Locatie

 

De Schemmersberg is gelegen aan en op de westrand van het Kempens Plateau en vormt met de bossen van de Zonhoverheide de grens met Zonhoven. Hierdoor vormt het gebied een corridor tussen Bokrijk – Het Wik – Klotbroek en de bos- en heidegebieden van Zonhoven en Houthalen-Helchteren.